ABA tanítási módszer

„Az ABA/VB (Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior – Alkalmazott Viselkedéselemzés/Verbális Viselkedés) egy olyan gyakorlati módszer, amely a viselkedés tudományának alapelveit alkalmazza a szociálisan nem elfogadható viselkedésformák csökkentésében, a helyes viselkedésformák megerősítésében, és új készségek tanításában.

Alkalmazott, mert funkcionális és hasznos készségek elsajátítását segíti, melyeket a gyermek a mindennapi életben és a közösségben is használni tud.

Viselkedéselemző, hiszen magában foglalja a viselkedés tudományos tanulmányozását.

Az ABA/VB módszer gyermek központú, a gyerek motivációján alapul, és nagy hangsúlyt fektet a gyermek és a terapeuta közötti pozitív kapcsolatra. A terápia a pozitív megerősítésre alapoz, amely a tanulás egyik legfontosabb tényezője. A terápia célja egyrészt a készségfejlesztés (beszéd, kommunikáció, játék készség, kognitív képességek, önellátás, motorikus készségek, stb.), a helyes viselkedés elősegítése, másrészt az adott helyzetben nem megfelelő viselkedés leépítése.

A terápia kezdettől fogva elsődlegesnek tartja megfelelő kommunikáció tanítását. Sikerének fontos feltétele a gyermek környezetének együttműködése, hisz a tanulás jó esetben folyamatos. Ahhoz, hogy a terápia a lehető leghatékonyabb legyen, magas óraszámú foglalkozás, illetve minél korábbi intervenció szükséges. A terápia konkrét, pontosan kidolgozott tanítási módszerek mentén zajlik, folyamatos adatgyűjtés, és az adatok monitorozása mellett (Cooper, 1979)

Az ABA/VB egy alkalmazott viselkedéselemző módszer, melynek hatékonysága tudományosan alátámasztott. Folyamatos adminisztrációval követjük a gyermekek fejlődését a különböző készségterületeken. A terapeuták egyéni munkája mellett a szülők, testvérek a közvetlen és a tágabb környezet aktív részvétele szükséges tekintve, hogy a viselkedésproblémák megfelelő kezelése túlmutathat egy terápiás helyzeten (pl: kommunikáció, étkezés, önellátás, játéktevékenység).

Az ABA/VB módszer az autizmus legelismertebb terápiás lehetősége. Az USA legfőbb egészségügyi hatósága is az ABA/VB terápia hatékonysága mellett foglal állást: Az ABA/VB terápia rendkívüli hatékonyságát az elmúlt 30 évben több ezer tudományos kutatás eredményei támasztották alá.

A módszer alapjait az USA-ban a ’60-as években megkezdett kutatásai alapján Ivar Lovaas fektette le, aki B. F. Skinner, amerikai pszichológus elméleteit használta fel a terápia kidolgozásában. Az ABA terápia alapja az operáns kondícionálás (Kearney, 2008). A kezdeti próbálkozások óta nagyon sok változáson ment át az ABA terápia. Jack Michael és munkatársai a kommunikáció, a nyelv tanítására helyezve a hangsúlyt, egy új irányzatot hoztak létre, amit ma ABA/VB (Verbal Behavior)-ként tart számon a szakma.

„Harminc év kutatás megmutatta az alkalmazott módszerek hatékonyságát a nem megfelelő magatartási formák visszaszorításában, és a kommunikáció, a tanulás, illetve a megfelelő szociális magatartás elősegítésében.” (US Department of Health and Human Services, 1999).”

 

Forrás: Kis lépések Alapítvány

https://kislepesek.hu