Szenzoros Terápiák Alapítványa

Az Alapítvány célja

a. 0-6 éves korú, központi idegrendszeri fejlődésükben eltérő; sérült, súlyosan/halmozottan sérült, megkésett pszichomotoros fejlődésmenetet mutató gyermekek fejlesztő nevelésének biztosítása, felzárkóztatásának segítése, életminőségének javítása korai fejlesztés segítségével:

 1. szenzoros érzékenységükben eltérő fejlődésmenetű; Sajátos Nevelési Igényű; Beilleszkedési, Tanulási, Magatartási nehézségekkel küzdő; és/vagy mozgásfejlődésükben lelassult gyermekek komplex (mozgásterápiai; szenzoros, mozgásszekvenciás, koragyermekkori reflexek) állapotfelmérése, vizsgálata.
 2. ezen ingerfeldolgozási zavarban szenvedő gyermekek számára egyéni állapothoz igazodó fejlesztő program kidolgozása
 3. a gyermekek fejlődésének nyomon követése
 4. tanácsadás a gyermekek szüleinek
 5. szakmai továbbképzés a gyermekeket ellátó intézmények dolgozói számára
 6. szenzoros integrációs zavarral élő gyermekek (SPD) számára kidolgozott egyéni és csoportos fejlesztő -kedvezményes, vagy ingyenes- terápiás programok gyakorlati alkalmazása a motoros, mentális fejlődés, kiegyensúlyozott pszichoszociális magatartás kialakulásának érdekében.

b) a korai fejlesztést fizikálisan biztosító Fejlesztő Ház támogatása, szakemberek (SZIT, Huple) és többféle, speciális mozgásterápiás-, és multiszenzoros szobákkal való működtetése:

 1. fejlesztéshez kialakított speciális, nagyméretű tornaterem, annak mozgásjavító eszközeinek használatával hozzá kíván járulni a betegség megelőzéséhez, egészségmegőrzéshez.

c. Családsegítés, szakemberképzés, és a felismerést segítő szakemberek (védőnő, gyermekorvos) érzékenyítése:

 1. szenzoros feldolgozási zavarral élő gyermekeket nevelő szülők tájékoztatása, a felzárkózást segítő elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek rendszeres közös workshop keretein belül.
 2. Felvilágosító előadásokat, szakmai konferenciákat, rendezvényeket szervez az érintett szülők, pedagógusok, szakemberek számára
 3. szak-, és ismeretterjesztő kiadványok megjelenésének támogatásával, kiadásával igyekszik az SPD-t megismertetni a társadalom figyelmének, és segítő támogatásának elnyerésére.
 4. szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvételt biztosít a Fejlesztőház dolgozói részére, segíti a szakemberek speciális végzettségének megszerzését.