Alapozó terápia

Mi az alapozó torna?

Az Alapozó Terápia komplex mozgásfejlesztésen alapuló ún. moto-szenzoros típusú idegrendszer-fejlesztő mozgásterápia, mely elősegíti a gyermek idegrendszeri érésének a folyamatait. A terápia az emberi fejlődéstani mozgássorozatát veszi alapul. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap ezen mozgások gyakorlása, a helytelenül vagy kevésbé rögzült mozgások korrigálása, esetleg újratanulása.A csecsemőkori mozgásoktól indulva tervezetten és fokozatosan jutunk el a komplexebb, nagyfokú mozgásügyességet igénylő feladatokig. A mozgásterápia segítségével lehetőséget biztosítunk az idegrendszernek az újraépítkezésre, a lemaradások pótlására.A terápia során a mozgásalap kiegészül fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelésfejlesztése stb.), így kifejti hatását a kognitív területekre is. Az alapozó vizsgálat és az azt követő fejlesztés/terápia 5-16 éves korú gyermekek számára lett kidolgozva, e korosztály számára hatékony.

Kiknek ajánlott?

A terápia azoknak az 5-16 éves korú gyerekeknek nyújt segítséget, akiknél az alábbiakban felsorolt problémák valamelyike észlelhető:

  • Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődés, kiejtési hibák, pöszeség (logopédiai terápia mellett, annak megsegítésére)
  • Diszlexia, alaki diszgráfia (olvasás és/vagy írásgyengeség, íráskép rendezetlensége)
  • Organikus eredetű hipermotilitás, túlmozgékonyság, figyelemzavar
  • Fejlődésben, érésben elmaradás, iskolaéretlenség
  • Mozgásügyetlenség

Szakács-Varga Emese: 06-20/232-34-88

Alapozó fejlesztő mozgáscsoport - iskolára hangoló debrecen